انتخاب محتوا یکی از اصول بازاریابی پیامکی است

پس اینکه مدتی را صرف جمع آوری شماره موبایلهای مورد نظر خود کردید و یک لیست از شماره هایی که شانس زیادی برای تبدیل شدن به مشتری دارند را در دست گرفتید باید گام بعدی خود را بردارید. شما می توانید با یک متن سطحی همه مشتری ها را از دست بدهید و یا با یک متن پرسشی و تامل برانگیز نظر گیرنده پیام را به خود جلب کنید.

این مرحله بیشتر از نظر روانشناسی اهمیت دارد و نباید انتظار داشته باشید هرچه که می فرستید به مشتری تبدیل می شود و به سوی شما بر می گردد.

محتوای تبلیغاتی بد

فرض کنید مدیر یک شرکت ساختمانی در پیامک تبلیغاتی خود بگوید که برای اجرای پروژه های ساختمانی خود با ما تماس بگیرید و شماره تماس شرکت خود را نیز پیامک قرار دهد.

در این پیام هیچ اشاره ای به پروژه های انجام شده و سابقه شرکت نشده است و این احتمال وجود دارد که گیرنده با خود بگوید که این شرکت معتبر نیست و به امید گرفتن پروژه ای کوچک چنین پیامکهایی را ارسال می کند.

محتوای تبلیغاتی خوب

حال فرض کنید همین شرکت یک پروژه ساختمانی را در یکی از مناطق شلوغ شهر به اتمام رسانده است و در پیامک تبلیغاتی خود ضمن اشاره به این پروژه بگوید یکی از پروژه هایی که انجام داده ایم در نزدیکی محل سکونت شماست.

در این صورت اگر گیرنده تماس هم نگیرید، احتمال اینکه با عبور از کنار این ساختمان محتوای پیامک و نام شرکت پیمانکار به خاطرش بیاید بسیار زیاد است.

در انتخاب محتوای تبلیغاتی باید دقت زیادی به خرج داد و موارد مختلفی که باعث جلب نظر می شود را در آن پررنگتر کرد.

  1. اشاره به سابقه
  2. اشاره به پروژه های انجام شده
  3. اشاره به مزایای خدمات و محصولات
  4. اشاره به سودی که به مشتریان شما رسیده است
  5. و...

باید سعی شود از متن های رسمی تا اندازه ای فاصله گرفت و محتوایی ایجاد کنید که گیرنده را برای چند لحظه به فکر فرو ببرد.

اگر یک پروژه قابل توجه انجام داده اید بهتر است محتوای پیامکها را بر اساس همین پروژه ایجاد کنید و از معرفی پروژه های کوچک تر خودداری کنید. زیرا کارهایی که انجام داده اید نمایانگر اعتبار شما خواهد بود.متن نظر *