تبلیغات

قواعد تولید مقالات با هدف افزایش بازدید وب سایت

برای تولید محتوا باید قواعد و چهارچوب خاصی داشته باشید و محتوای خود را مطالبق با این اصول تولید کنید.

قبل از درج محتوای جدید در وب سایت این سوالات را از خود بپرسید:

این پست چه سودی به کاربران می رساند؟

پاسخ شما به این سوال بسیار مهم است.

کاربران پس از مطالعه آن چه عکس العملی نشان می دهند؟

  1. یا باید نظر دهند
  2. یا باید در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند
  3. یا باید مطالعه آن را به دوستان خود پیشنهاد دهند
  4. و...

این پست چه تاثیری بر روی Bounce Rate و Daily Time on Site دارد؟

پست های خود را به گونه ای بنویسد که کاربران چند صفحه دیگر از وب سایت شما را نیز باز کنند و مدت بیشتری در سایت بمانند.

رقبای شما چه عکس العملی نشان می دهند

اگر مطالب خوبی بنویسید چند احتمال وجود دارد:

  1. از طرز کار شما الگو برداری کنند
  2. مطالب شما را در وب سایت خود کپی کنند
  3. شما را خطری برای کسب و کار خود در نظر بگیرند و سعی کنند به وب سایت شما آسیب برسانند
  4. و...

در آینده می توانم مطالبی به این خوبی بنویسم؟

با یک گل بهار نمی شود!

باید بتوانید همواره مطالبی بنویسید که ویژگی های فوق را داشته باشد.

اگر نمی توانید مطالب خوبی بنویسید، باید به دنبال منابع جدید بروید و با نحوه تولید محتوا برای وب سایت آشنا شوید.متن نظر *