آموزش ایمیل مارکتینگ به شیوه شبکه های اجتماعی

حدود سه سال است که در شبکه های اجتماعی فیسبوک، لینکداین و توییر عضو هستم. به دلیل مشغله کاری هیچ فعالیتی در فیسبوک و توییتر ندارم، اما گاهی به پروفایل خود در لینکداین سر می زنم.

با وجود اینکه فعالیت بسیار کمی در این شبکه ها دارم، همواره از این سه وب سایت ایمیل دریافت می کنم!

نوع چینش کلمات، زمان ارسال ایمیلها و نکات ریز دیگری در ایمیلهای ارسالی وجود دارد که دانستن آنها برای مدیران وب سایتهای کوچک مفید خواهد بود.

از ایمیل مارکتینگ برای تبلیغات استفاده نمی کنند!

نکته مهمی که در ایمیل مارکتینگ این وب سایتها وجود دارد این است که ایمیلها را برای حفظ ارتباط کاربر با وب سایت ارسال میکنند نه برای تبلیغات.

شاید در بین 100 ایمیل، فقط 1 یا 2 ایمیل محتوای تبلیغاتی داشته باشد!

هزینه کردن برای کاربران

با ارسال این ایمیلها به نوعی به کاربران خود می گویند که همه کاربران برایمان مهم هستند و تفاوتی بین کاربران فعال و غیرفعال وجود ندارد.

لازم به ذکر است که ارسال (روزانه) میلیونها ایمیل هزینه زیادی برای این شبکه ها دارد و اگر ارسال ایمیل برای کاربران غیرفعال را متوقف کنند، تا اندازه ای در هزینه های خود صرفه جویی کرده اند.

برای ارسال ایمیل دلیل دارند

بسیار کم پیش می آید که یکی از این شبکه ها بخواهد بدون هدف ایمیل ارسال کند. همواره دلیل قابل دفاعی برای ارسال ایمیل ها وجود دارد:

  1. اگر یکی از دوستان پست جدیدی درج کند یا تصویر خود را تغییر دهد
  2. اگر کسی درخواست دوستی ارسال کند
  3. اگر یکی از دوستان پیام ارسال کند
  4. و...

در موارد فوق ایمیل ارسال می شود تا کاربر بداند چه اتفاقاتی در این وب سایتها افتاده است.

نحوه انتخاب کلمات، عنوان و محتوای ایمیل

شبکه های اجتماعی اشاره شده در موارد فوق به یک شکل عمل می کنند اما در انتخاب کلمات، عنوان و محتوای ایمیلها تفاوت هایی با یکدیگر دارند.

در دو پست بعدی نحوه انتخاب متن و تاثیر کلمات انتخاب شده بر رفتار دریافت کنندگان ایمیلها را با هم مقایسه می کنیم.متن نظر *