دامنه https جز سیگنالهای خفیف سئو قرار گرفت

گوگل میخواهد رنکینگ بالاتری به سایتهای ایمن بدهد.

سایتهای https به مقدار کمی رنکینگ بیشتری از گوگل خواهند گرفت!

گوگل اعلام کرده است که پروتوکل https جز فاکتورهای سئو قرار گرفته است و وب سایتهایی که از http به https مهاجرت کنند، رنکینگ بهتری در نتایج جستجو ها به دست خواهند آورد.

به عبارت دیگر سایتهایی که گواهینامه SSL دریافت کنند و بستر ایمن تری برای فعالیت کاربران خود بوجود بیاورند، نسبت به سایتهای http در نتایج جستجو در موقعیت بالاتری قرار خواهند گرفت.

https چقدر بر روی سئو تاثیر دارد؟

گوگل برای نشان دادن میزان تاثیر https بر روی سئو از عبارت “very lightweight signal” استفاده کرده است.

به عبارت دیگر گوگل گفته است که این سیگنال نسبت به سایر سیگنالها (مانند محتوای با کیفیت) تاثیر بسیار ناچیزی دارد.

بر اساس تست های انجام شده توسط گوگل، این سیگنال کمتر از 1 درصد کوئری ها (عبارت جستجو شده توسط کاربران) را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

آیا لازم است که به فکر مهاجرت به https باشیم؟

نه زیاد.

اگر بجای این کار محتوای با کیفیت تولید کنید نتیجه بهتری خواهید گرفت.

مهاجرت به https چه مشکلاتی برای وب سایت ایجاد خواهد کرد؟

اگر تصمیم گرفتید به https مهاجرت کنید باید بدانید که این کار باید با دقت انجام شود تا تاثیر نامطلوبی بر روی رنکینگ فعلی شما نداشته باشد.

برخی از نکاتی که باید در هنگام مهاجرت به آنها توجه داشته باشید:

  1. نوع گواهینامه SSL
  2. نحوه تنظیم canonical url
  3. تغییر محتوای فایل robots.txt (درصورت نیاز)
  4. و...

در پست های بعدی توضیحات مفصلی در این زمینه ارائه خواهد شد.متن نظر *