فروش سایت

بروز رسانی جدید الگوریتم پاندا مطابق انتظارها رفتار نمیکند

همانطور که قبلا توضیح دادیم الگوریتم پاندای گوگل بروز رسانی شده است اما طبق گفته های گوگل این بروز رسانی با بروزرسانی های قبلی یک تفاوت دارد.

توضیحات گوگل در مورد این بروز رسانی:

بروز رسانی جدید بسیار کند انجام خواهد شد و تغییر در ورودی گوگل را به مرور خواهید دید.

طبق اعلام گوگل این بروز رسانی 2 تا 3 درصد کوئری های انگلیسی را تحت تاثیر قرار میدهد (اطلاعاتی از تاثیر این الگوریتم بر روی سایر زبانها ارائه نشده است)

بنظر میرسد رفتار الگوریتم پاندا تغییر کرده است

برخی از وب مسترها اعلام کرده اند که یک ماه پس از اعلام گوگل، ورودی آنها کم کم در حال زیاد شدن بود اما به ناگهان همه داشته های آنها از دست رفت و ورودیشان مانند قبل از بروز رسانی شده است.

تغییر رفتار الگوریتم پاندا توسط تعداد زیادی از وبمسترها گزارش شده است.

متخصصین سرشناس دنیای سئو دلیل اتفاق را از گوگل سوال پرسیده اند اما گوگل تا کنون پاسخی به این پرسشها نداده است.

به هر حال باید منتظر باشیم و اخبار جدید را رصد کنیم.متن نظر *