فروش سایت

موتور جستجوی یاندکس پیج رنکش را بروز کرد

موتورهای جستجو برای اینکه بتوانند وب سایتهای مختلف را رده بندی کنند به یک الگوریتم محاسباتی نیاز دارند، گوگل به این الگوریتم خود PageRank میگوید و یاندکس به آن Thematic Index of Citations (TIC) میگوید.

توضیحاتی در مورد الگوریتم TIC

TIC اعتبار صفحات اینترنتی را بر اساس لینکهایی که سایتها به یکدیگر میدهند و شباهتی که محتوای دو صفحه با هم دارند مشخص میکند. هرچه لینکها به یک صفحه بیشتر باشد اعتبار آن صفحه بیشتر است. اما TIC فقط بر اساس تعداد لینکها عمل نمیکند بلکه بر اساس مجموع وزن آنها سایتها را رده بندی میکند.

یاندکس اعلام کرده است که TIC مشابه پیج رنک گوگل کار میکند.

این جستجوگر دیروز پیج رنک خود را بروز کرد و بسیاری از وبمسترهای روس تغییراتی در ورودی وب سایت خود مشاهده کرده اند.

توضیحاتی در مورد موتور جستجوی یاندکس

یاندکس یک موتورجستجوی روسی است که حدود 60 درصد بازار جستجوی این کشور را در دست دارد و در میان سایر غولهای جستجو در رتبه چهارم قرار دارد.متن نظر *