تبلیغات

بازاریابی خدمات صنعتی و فنی و مهندسی

امروزه بازار مثل گذشته نیست و هم نیروی کار ماهر زیادی متقاضی کار وجود دارد و هم شرکتهای با تجربه زیادی مشغول فعالیت هستند.

در این فضای رقابتی نمیتوانید فقط منتظر باشید تا کسی تماس بگیرید و پروژه خود را به شما بدهد. برای اینکه سفارش کار بگیرید باید شروع به تبلیغات و بازاریابی کنید.

انواع روشهای تبلیغاتی و بازاریابی

به طور کل دو نوع روش بازاریابی و تبلیغاتی وجود دارد که به روشهای سنتی و روشهای نوین دسته بندی میشوند. بسیاری از روشهای سنتی مانند تبلیغات محیطی در سطح شهر هزینه زیادی به شما متحمل میکند.

اما روشهای جدید ( بازاریابی اینترنتی ) هم ارزان است و هم مدت زیادی برای شما مشتری جذب میکنند.

بازاریابی خدمات صنعتی و فنی و مهندسی

از کلیه شرکتهای ارائه دهنده خدمات صنعتی و فنی و مهندسی خواهشمند است جهت همکاری در زمینه بازاریابی با ما مکاتبه نمایند.متن نظر *