طراحی سایت مدارس ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان

با توجه به نقش اینترنت در افزایش سطح دانش اقشار مختلف جامعه از جمله دانش آموزان مقاطع پایه، این انتظار می رود که مدارس مختلف بتوانند نقش موثری در ترویج استفاده مفید از اینترنت بازی کنند.

لذا روی آوردن به فضای مجازی و انجام کارهای اداری مدارس و اطلاع از نمرات در فضای مجازی می تواند باعث ترویج استفاده صحیح از اینترنت در میان دانش آموزان شود.

برخی از امکانات سایت مدارس

  1. ثبت نام دانش آموزان
  2. اطلاع از نمرات
  3. دریافت کارنامه
  4. اطلاع از زمانبندی آغاز کلاس ها و امتحانات
  5. اطلاع از اخبار مدرسه توسط دانش آموزان
  6. پیگیری وضعیت تحصیلی دانش آموزان توسط اولیا
  7. ارتباط با آموزگاران و مدیر مدرسه توسط اولیا
  8. و...

طراحی سایت مدارس

به اطلاع می رساند گروه برنامه نویسی سئو سم آماده همکاری در زمینه طراحی سایت مدارس می باشد. جهت راه اندازی وب سایت لطفا با ما مکاتبه کنید.متن نظر *